Aktualitātes


2018.gada 30.-31.oktobrī tiek organizēta Starptautiska jauno zinātnieku un praktiķu zinātniski praktiskā konference „Preventīvs sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktiskā pieredze”

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai, projekts Nr. 16.7/9, 2018; Organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu – attīstības centru (RIAC) un Rēzeknes novada Sociālo dienestu)
Mērķa auditorija: Latgales plānošanas reģiona sociālie pedagogi, sociālie darbinieki u.c. interesenti
Konferences norises valodas: latviešu, angļu, krievu.
Papildus informācija:
• Konferences ietvaros notiek 4 darbnīcas, darbnīcas dalībnieku skaits līdz 15 cilvēkiem, katram dalībniekam būs iespēja ņemt dalību divās no tām;
• pasākuma dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību 2 dienu zinātniski praktiskā konferencē (12 stundas);
• pasākums ir bezmaksas – notiek projekta ietvaros, dalībnieku skaits ierobežots, savlaicīgi jāpiesakās līdz 29.10.2018 plkst.13.00;
• pieteikšanās pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv (ar piebildi Zinātniskā Granta konference), ierakstot precīzu informāciju : Vārds, Uzvārds, darba vieta, pieteikt vai nepieteikt pusdienas, vēlamās darbnīcas (2) nosaukums; papildus uzziņas var saņemt arī zvanot pa mob.tālr. 29458009.
Sastādīja: RTA Zinātniskā granta pētniecībai projekta vadītāja docente RTA Ženija Truskovska , zenija_truskovska@inbox.lv.
Pasākuma plānojumu skatīties pielikumā.

Bezmaksas kursi

2018. gadā no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas A 8 programmstundu tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.

Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv vai pa tālr. 26518903


Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:

20.08.; 21.08.; 22.08.; 27.09.; 23.10.; 24.10.


Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:


27.08.; 28.08.; 28.09.; 22.10.


Vietu skaits ierobežots.

Vispārizglītojošo skolu programma pielikumā

Pirmsskolas izglītības iestāžu programma pielikumā
Informatīvs pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 01.09.2017. - 31.05.2018. veiktajām darbībām un to rezultātiem


Paziņojums

Informatīvs pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 01.09.2017. - 31.05.2018. veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4.punktā minēto kritēriju izpildi

Dokuments ir pieejams pielikumā
30.05.2018. RIAC atbalsta personāls un pedagogi aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, uz pasākumu

"Kopā būt un darīt"

Grāmata

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt jaunu informāciju par dabas vides estētikas pamatu izmantošanu darbā ar bērniem, kā arī par silto smilšu iekārtām, par krāsaino smilšu un graudu spēlēm utt. Būs iespēja piedalīties darbnīcās.

Pasākuma dienas kārtība:

10.30 - 11.00 : Reģistrācija

11.00 – 12.30 : Dabas vides estētikas pamata jomas - biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienība” pārstāve Diāna Timofejeva

12.30 - 12.50 : Kafijas pauze

12.50 - 13.30 : Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca. Sociālā gleznošana – RTA docente Ž.Truskovska, RIAC pedagoģe E. Barkane

13.35 – 14.15 : Mūzikas terapijas darbnīca – RIAC mūzikas skolotāja I.Urtāne

14.15 - 14.55 : Stikla kodināšanas darbnīca - biedrības „Eņģeļi ar mums” priekšsēdētāja I.Muhamberga

Dalībnieki saņems 5 stundu darba apliecinājumus.

Gaidām un ceram uz turpmāko produktīvo sadarbību!


Cienījamie vecāki !

No 16. 07. līdz 27.07. 2018.

No 16. 07. līdz 27.07. 2018. Rēzeknes internātpamatskolas- attīstības centra telpās tiks organizēta dienas bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!” (bērniem no 6 - 11 g.) Nometne ,,Lai skan !’’ ir izzinoša, radoša, sportiska, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu rosinoša bērnu nometne. Tajā var iegūt jaunas zināšanas, apmeklēt latviešu, angļu valodas nodarbības, grupu un individuālās nodarbības logopēdijā, ritmiku un logoritmiku, koriģēt valodu, atklāt un izpaust sevi dažādās dzīvēs situācijās, patstāvīgi un atbildīgi domāt, iepazīstot gan latviskās tradīcijas, gan Latvijas vērtības –folkloru, dabu, nacionālos ēdienus, personības utt. Nometne, lai atrastu jaunus draugus, lai vienkārši atpūstos un labi pavadītu brīvo laiku.

Nometnes darba laiks : no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00

Dalības maksa: EUR 85 (vietu skaits ierobežots)

Kontakttālrunis : 29385235 (Vija)

Informācija par skolēnu vecāku konferenci

26.aprīlī plkst. 14.00 ARPC “Zeimuļs” zālē notiks Rēzeknes pilsētas skolēnu vecāku konference “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam”.

Pirmā konferences daļa(ilgums – 1,5 stundas)– lekcija, ko lasīs lektore, doktora zinātniskā grāda pretendente politikas zinātnē,personīgās izaugsmes koučs, Kristīne Beinaroviča no Rīgas: “Šajā lekcijā meklēsim atbildes uz jautājumiem: Kā palīdzēt bērnam, lai viņš būtu veiksmīgs visās dzīves jomās, lai skolas gados viņš justos veiksmīgs un liktu stiprus pamatus savai nākotnes karjerai? No pedagogiem un vecākiem tas prasa virzīt bērnus uz panākumiem soli pa solītim, balstoties uz pozitīvajiem sasniegumiem. Īpaši neaizstājams ir vecāku atbalsts un kopā pavadītais izzinošais laiks ar bērniem dažādās nodarbēs. Vecāku atbalstam lekcijas laikā tiks sniegtas pārdomas un rosinošas idejas dažādām aktivitātēm.” Jums, vecāki, ir iespēja uzdot jautājumus līdz 23.aprīlim, ko var iesniegt pirms tikšanās pa e-pastu: Lidija.ostapceva@rezekne.lv. Jautājumi būs nodoti lektorei.

Otrajā konferences daļā(ilgums – aptuveni 40 minūtes)Rēzeknes pilsētas specialisti sniegs informāciju par iespējām, kuras ir Rēzeknē un kuras var izmantot karjeras jautājumu risināšanā:
1) Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās vidusskolās” realizācija Rēzeknes pilsētas skolās (Rēzeknes IP metodiķe, projekta vadītāja Tatjana Tokareva);
2) NVA piedāvājums skolēniem (NVA karjeras konsultante Sandra Ragausa)
3) Brīvprātīgais darbs (biedrības “Jaunatnes čemodāns” valdes locekle Liāna Merņaka);
4) Rēzeknes pilsētā realizējamie projekti bērnu un jauniešu karjeras prasmju attīstībai(jaunatnes specialiste Eleonora Ivanova).
Organizatori: Rēzeknes skolēnu vecāku dome ar Rēzeknes pilsētas IP atbalstu.
Konferencē var piedalīties bez ielūguma!

Rēzeknes pilsētas skolēnu vecāku konference

“Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam”

VIETA Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”
LAIKS: 2018.gada 26.aprīlī plkst.14.00

Konferences mērķis:
Palīdzēt vecākiem pozitīvi ietekmēt savu bērnu nākotni

Konferences uzdevumi:
1. Ar lekcijas palīdzību sniegt informāciju:
1.1. Kā palīdzēt bērnam, lai viņš būtu veiksmīgs visās dzīves jomās.
1.2. Kā skolas gados bērnam likt stiprus pamatus savai nākotnes karjerai.
1.3. Kā virzīt bērnus uz panākumiem, balstoties uz pozitīvajiem sasniegumiem.
2. Sniegt informāciju par iespējām, kas ir Rēzeknē un kuras var izmantot karjeras jautājumu risināšanā.
Konferences darba kārtība:
13.30 – 14.00 Dalībnieku reģistrācija
14.00 – 14.10 Konferences atklāšana
Gunārs Arbidāns, Rēzeknes pilsētas skolēnu vecāku domes loceklis, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” vadītājs
Aleksandrs Bartaševicš, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

14.10-15.50 Lekcija “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam” Kristīne Beinaroviča, Dr.cand., personīgās izaugsmes koučs
15.50-16.00 Pārtraukums.
16.10 – 16.20 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās vidusskolās” realizācija Tatjana Tokareva, projekta vadītāja,Rēzeknes IP metodiķe
16.20-16.30 Rēzeknes pilsētā realizējamie projekti bērnu un jauniešu karjeras prasmju attīstībai Eleonora Ivanova, jaunatnes speciāliste
16.30-16.40 NVA piedāvājums skolēniem Sandra Ragause, NVA karjeras konsultante
16.40-16.50 Brīvprātīgais darbs jauniešiem. Liāna Merņaka, biedrības “Jaunatnes čemodāns” valdes locekle


Organizatori: Rēzeknes pilsētas skolēnu Vecāku dome.
Atbalstītāji: Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde

"Laimīgs bērns laimīgā ģimenē"

Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu - attīstības centru rīko reģionālo konferenci "Laimīgs bērns laimīgā ģimenē", kurā aicina piedalīties jūsu novada/pagasta sociālā dienesta darbiniekus, bāriņtiesu pārstāvjus, speciālos un sociālos pedagogus, psihologus, vecākus, logopēdus un citus interesentus.

Konferences norises laiks: trešdiena 2018. gads 18. aprīlis, plkst. 10.00

Konferences norises vieta: Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs , F. Varslavāna ielā 5, Rēzeknē

Konferences mērķi:

  • Veicinot speciālistu sadarbību, aktivizēt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
  • Pievērst uzmanību audzināšanas kompetencēm ģimenē un skolā, ģimenes sadarbībai ar skolu un citām institūcijām.

Konferences dalībnieki:

Rēzeknes pilsētas, Aglonas, Balvu, Baltinavas, Gulbenes, Ciblas, Dagdas, Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Lubānas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Viļānu, Varakļānu, Vārkavas, Viļakas, Zilupes novadu un pagastu sociālie darbinieki, bāriņtiesu pārstāvji, logopēdi, skolu psihologi, vecāki un citi interesenti.

Konferences dalībnieki tās noslēgumā saņems apliecinājumus.

Konferences darba kārtība pielikumā

Dalības maksa 5,00 EURO, to jāpārskaita uz

Banka – Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Reģ.Nr.: 90000025446
Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs
Konta Nr.: LV66TREL9810850210010
Maksājums jāveic līdz 15.04.2018.
Paskaidrojumā obligāti jānorāda: dalības maksa par konferenci 18.04.2018.RIAC.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs (RIAC) uzsāk realizēt 24 stundu tālākizglītības kursu A programmu logopēdiem un dzimtās valodas skolotājiem „Speciālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu logopēdu un valodas skolotāju profesionālā pilnveide kompetenču kontekstā speciālajā izglītībā”.

Pirmā nodarbība notiks 13.04.2018. sākums plkst.10.00 RIAC telpās - Rēzeknē, F.Varslavāna ielā 5. Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv vai pa tālr. 26518903 līdz 10.04. 2018.

Vietu skaits ierobežots.

Dalības maksa – 35.00 EURO.
Naudas pārskaitījumus veikt:
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Reģ. nr. 90000025446
Banka – Valsts kase
Bankas kods – TRELLV22
Konta Nr.LV66TREL9810850210010


Tālākizglītības kursu programma pielikumā.