Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs “Labo darbu nedēļa 2016” no 17. līdz 23. oktobrim

Kas ir Labo darbu nedēļa?

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau astoto gadu rīko akciju “Labo darbu nedēļa” - nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2016” tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju, lai kopīgi gatavotos Latvijas svētkiem. Ar labiem darbiem iesim pretī Latvijas valsts simtgadei!

“Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Palīdzēt - tas var būt patīkami, aizraujoši un tik ļoti nozīmīgi grūtos brīžos. Palīdzība vairo arī prieku un gandarījumu pašam palīdzētājam. Palīdzot var lietderīgi pavadīt laiku ar draugiem, atrast jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas tālākiem darbiem.


Aicinām akcijā aktīvi iesaistīties skolotājus un skolēnus!

„Labo darbu nedēļas” laikā kopā veidosim PATEICĪBAS KOKU: „PALDIES, KA TU MAN ESI!” Lapu vietā liksim pateicības zīmītes: „Paldies par šodienas padomu!” „Paldies, ka esi tik pacietīgs!” Cienījamie kolēģi, skolēni atrodiet minūti dienā, lai uzrakstītu vienu īsu, bet sirsnīgu pateicību otram. Tas būs patīkami, vērtīgi un liks smaidīt no sirds. Lai kuplo lapotne.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Idejas autors: Skolēnu pašpārvalde

Dizaina autors: E.Skrebinska