“Šoferis un Rēzekne”

Šī gada 21. martā Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 3., 4., 5., b klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu SIA “Rēzeknes satiksme”, un piedalījās nodarbībā “Šoferis un Rēzekne” , kas norisinājās ES projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbības un mācību ekskursijas mērķis bija sniegt informāciju un izpratni par autobusu parkā strādājošiem profesiju pārstāvjiem, šofera profesiju, tā darba ikdienu un nepieciešamajām iemaņām. Skolēni iepazina tādu profesiju pārstāvju kā metinātājs, automehāniķis, dispečers, autobusa vadītājs, biļešu kontrolieris u.c. speciālistu darbu un vēroja metināšanas, riepu spiediena pārbaudes, riepu noņemšanas no diska paraugdemonstrējumu, izbaudīja SIA “Rēzeknes satiksme” organizētu izbraucienu pa pilsētu, noskaidroja, cik maršrutu uzņēmums apkalpo, vēroja kā noris viens no kasiera darba procesiem – naudas uzskaite un pat uzzināja, kā noris uzņēmuma šoferu kontrole uz alkohola klātbūtni asinīs. Skolēni bija pārsteigti, ka pilsētas sabiedriskais transports ir aprīkots ar GPS, kas ļauj kontrolēt un redzēt maršruta izpildi un precīzu braukšanas laiku, turklāt ikvienā autobusā ir video novērošanas kamera, kas sniedz iespēju jebkurā laikā analizēt un vērot pasažierus, iespējamos incidentus, bet nodarbības noslēgumā erudītākie klausītāji saņēma balvas par atbildēm uzņēmuma darbinieku organizētajā viktorīnā. Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs izsaka lielu pateicību uzņēmumam SIA “Rēzeknes satiksme” par piedāvātajām aktivitātēm.

Karolīna Vogina, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants

5.a un 6.a klase iepazīst mūzikas instrumentus un mūziķa profesiju

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra5.a un 6.a klases izglītojamiem 2018. gada 6.februārīnotika nodarbība “Dabas materiāli un profesija”, kuras ietvaros skolā ciemojās Gunārs Igaunis –Mūzikas instrumentu muzeja un darbnīcas meistars, mūziķis, mūzikas skolotājs un uzņēmējs. Mūzikas eksperts sniedza skolēniem informāciju par mūziķa profesijas apguves iespējām, amatam nepieciešamajām prasmēm, dabas dotumiem,par mūzikas un mūzikas instrumentu vēsturi, kā arī dalījās ar savas profesionālās darbības gaitām. Nodarbības gaitā izglītojamie noskaidroja, ka muzicēt iespējams jau no mazotnes un ar pašgatavotiem instrumentiem, turklātiepazinās un izmēģināja spēkus muzicēšanā uz tādiem instumentiem kā bungas, cītars, stabule, flauta. Klausītāji guva iespēju iepazīties un dzirdēt par tādiem sabiedrībā reti sastopamiem instrumentiem kā leijerkaste, panaflauta, deguna flauta, cimbole un daudzi citi instrumenti, kas ir paša G.Igauņa konstruēti un radīti, turklāt nodarbības noslēgumā izglītojamie izveidoja savu orķestri –muzicēja kopā, dejoja līdzi melodijai un izdziedāja tādas pazīstamas tautasdziesmas kā “Kur tu tecigailīti mans?”, “Kumeliņi, kumeliņi” un latgaliešu tautasdziemu “Rūžeņa”. Noslēgumā skolēni saņēma atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem, kā arī sniedza atgriezensiko saiti par nodarbībā uzzināto. Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjerasatbalstsvispārējāsunprofesionālāsizglītībasiestādēs" ietvaros.

Karolīna Vogina, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants

“Foto darbnīca”

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 7.,8. un 9. klašu latviešu plūsmas izglītojamiem 17. janvārī notika nodarbība “Foto darbnīca”, kuras ietvaros ciemojās Rēzeknē pazīstams un novērtēts fotogrāfs, Ritvars Pujāts. Nodarbības mērķis bija iepazīties ar fotogrāfa profesiju, tās specifiku, uzzināt par darbam nepieciešamām prasmēm un spējām, izglītības ieguves iespējām, kā arī fotogrāfa profesijai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, turklāt veicināt izglītojamo interesi dotajā profesionālajā jomā ņemot vērā izglītojamo speciālās vajadzības. Nodarbības laikā izglītojamie vispirms saņēma informāciju par fotografēšanas iemaņu apguves procesu, izglītības un nodarbinātības iespējām, iepazinās ar tādu fotogrāfa tehnisko aprīkojumu kā profesionāls fotoaparāts, zibspuldze, fotoaparāta stabilizators, drons, kas tiek izmantots, lai varētu fotografēt un filmēt no augšas, kā arī fotoaparāta lēcām strādājot dažādos apstākļos. Klausītāji saņēma informāciju arī par to, kāds aprīkojums nepieciešams, lai varētu sākt apgūt fotogrāfa profesiju un iemaņas. Nodarbības noslēgumā fotogrāfs izglītojamiem sniedza pamācību kā iespējams uzlabot fotogrāfiju kvalitāti ar dažādu paņēmienu palīdzību izmantojot telefona kameru un kādā leņķī fotografējot iespējams iegūt skaistākas bildes, turklāt sniedza atbildes uz izglītojamiem interesējušiem jautājumiem. Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjerasatbalstsvispārējāsunprofesionālāsizglītībasiestādēs" ietvaros.

Karolīna Vogina, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants

“Deja kā profesija”

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 3., 4.klašu izglītojamiem 22.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros tika realizēta nodarbība “Deja kā profesija”, kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dejotāja profesiju, tās specifiku, uzzināt par darbam nepieciešamām prasmēm un spējāmun, kas jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi darboties konkrētajā jomā. Profesionāla dejotāja un horeogrāfe Liāna Merņaka kopā ar 2 kolēģiem sniedza informāciju par dejotāja profesijas darba apstākļiem, nepieciešamajām prasmēm, darba iespējām nākotnē. Izglītojamiem bija iespēja vērot pašuzvestas dejas paraugdemonstrējumu, iemācīties kādus deju soļus, kā arī pašiem iejusties horeogrāfa un dejotāja lomā un izdejot “savu” deju jautrā un nepiespiestā formātā zem modernas mūzikas piesitiena.

Karolīna Vogina, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants

“Mūzika kā profesija un dzīvesveids”

2017.gada 15.,16., 27. novembrī Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 2.a un 3.a klašu izglītojamiem tika piedāvātas un īstenotas nodarbības “Mūzika kā profesija un dzīvesveids” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Nodarbību mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūziķa (dziesmu izpildītāja) profesiju, tās specifiku, uzzināt par darbam nepieciešamām prasmēm un spējām, izglītības ieguves iespējām un citiem apsākļiem, kas jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi darboties konkrētajā jomā. Pasākuma laikā izglītojamie satika un saņēma informāciju no Latvijā pazīstama TV šova “Dziedošās ģimenes” uzvarētāja un “Koru kari” dalībnieka Ingara Puncuļa, klausījās iedvesmas stāstu par personīgo pieredzi un realizēšanos mūzikas industrijā, piedalīšanos pazīstamos TV šovos un atpazīstamības iegūšanu caur medijiem, kā arī par mūziķa un dziedātāja darba apstākļiem un darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām un, kur tās iespējams pilnveidot. Noslēgumā skolēni vēroja I.Puncuļa priekšnesuma paraugdemonstrējumu, kā arī iesaistījās tajā paši,rezultātā gūstot iespēju izmēģināt sevi dziedātāja lomā un gūt priekštatu par dziesmu izpildītāja – mūziķa profesionālo darbību.

Karolīna Vogina, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants

“Kas notiek aizkulišu pasaulē?”

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 1.,3.,.4.,5. (krievu plūsmas) 7.(latviešu un krievu plūsmas). klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros2017.gada 29.novembrī iepazina teātra un aizkulišu pasauli, profesiju pārstāvjus, kuri strādā šajā jomā -viņu darba pienākumiem, darba vidi, aprīkojumu, kas tiek izmantots, un citiem apsākļiem, kas jāņem vērā, darbojoties konkrētajā sfērā, kā arī - nepieciešamo izglītību, lai apgūtu iestādē strādājošo profesionāļu profesijas. Ekskursijas ietvaros izglītojamie vēroja skaņu un gaismu operatora, dažādu tehnisko darbinieku darbu klātienē, kā arī iepazina administratora, aktiera, reklāmas speciālista, scenogrāfa, skatuves darbinieka, dežuranta, kora diriģenta darba pienākumus, darba vidi, aprīkojumu, uzzināja,, kas jāņem vērā, strādājot katrā no profesijām, un nepieciešamā izglītība, kā arī mācību iestādes, kur to var iegūt. Skolēni apskatīja teātra-studijas “Joriks telpas -esošās skatuves, aizkulises, ģērbtuves, mākslinieku teplas, lai izglītojamie rastu priekštatu par dažādu profesijas pārstāvju darba vietu, kā arī iesaistījās paši teātra izrādes uzvedumā un izmēģināja sevi aktieru lomā. Noslēgumā izglītojamiem tika piedāvāts teātra darbinieku sastādīts uzdevums, kā ietvaros izglītojamie analizēja, minēja un atzīmēja darba lapā profesijas, kuru pārstāvji darbojas teātrī, ar mērķi nostiprināt ekskursijas laikā redzēto un dzirdēto.

Karolīna Vogina, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants