ESF projekts

Projekti

Uzsākts ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā  šajā mācību gadā tiek uzsākts jauns ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kas tiek realizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  parakstīto sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanuJaunatnes iniciatīvu projekts

No 2017.16.10. līdz 22.12. Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra jauniešu iniciatīvu grupa „AMAclab” realizēja projektu "Es - pilsētā, es - profesijā, es - nākotnē".

Projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs".

Projekta prezentācija


Preses relīze

2017.gada marta mēnesī RTA zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē, projekta vadītāja RTA docente Ž.Truskovska. RIAC šajā projektā ir sadarbības partneris. Vairāk par projektu skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra jauniešu iniciatīvas grupas „Improvizatori” projekta „Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca (JSKPD): sociālā gleznošana un sociālās spēles” realizācija sākās 18.10.2016.

Projekta vadītājs 9. klases skolnieks Džonatans Naļimovs Projekta konsultants RI-AC metodiķe Ženija Truskovska

Šis projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs". Vairāk par projektu skatīt šeit.

Projekta prezentācija