Skolas Vadība

Amats

Vārds, Uzvārds

E-pasts

Skolas direktore

Rita Zommere

ritabreta@inbox.lv

Direktora vietnieks audzināšanas darbā

Aivars Augustovs

zivotaajs@inbox.lv

Direktora vietnieks audzināšanas darbā

Anna Deksne

ande2@inbox.lv

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Pēteris Binduks

peteris.binduks@inbox.lv

Personāla inspektore

Iveta Krutikova

logopeduskola@rezekne.lvMedicīnas darbinieki

Amats

Vārds, Uzvārds

E-pasts

Skolas ārste

Jeļena Daņilova

Skolas medmāsa

Anna Bērziņa

Skolas medmāsa

Iveta Kravale

Skolas medmāsa

Jekaterina Pavlovska

Skolas medmāsa

Mirdza BrencēnaSpeciālisti

Amats

Vārds, Uzvārds

E-pasts

Sociālais pedagogs

Indra Kolendoviča

indra_igaune2@inbox.lv

Skolas psihologs

Irina Kruste

ixa12@inbox.lv

Logopēde

Aljeta Korošenko

aljeta@inbox.lv

Logopēde

Alla Olutnika

Logopēde

Irēna Finogejeva

Logopēde

Anna Deksne

ande2@inbox.lv

Logopēde

Veneranda Kudrjavceva

Logopēde

Irēna Saule

Logopēde

Ņina Tužilkina

Logopēde

Sandra Dreždere

Logopēde

Inga Avdijanova

Logopēde

Aina Verze