Metodiskais centrs

01.12.2017. plkst. 10.00 Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.- 2. klašu pedagogiem seminārs "Agrīnā diagnostika bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Darbs ar vecākiem"

Vairāk skatīt šeit.


Rēzeknes internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmiju (RTA)

2017.30.11. plkst.16.30 organizē pirmskolas vecuma bērnu un 1.-2. klašu skolēnu vecākiem bezmaksas semināru diskusiju "Agrīnās diagnostikas nozīme bērna pašrealizācijā".

Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskola -attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju organizē Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu semināru "Agrīnās diagnostikas nozīme pirmsskolas vecuma bērniem. Darbs ar vecākiem".

Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu - attīstības centru (RIAC) RTA zinātniskais grants pētniecībai 04/-12/2017 projekta ietvaros "Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē"

Organizē 30.-31.10.2017 divu dienu starptautisku zinātniski praktisku semināru RIAC telpās, F.Varslavāna ielā, 5, Rēzeknē

Vairāk skatīt šeit.


Lietderīgie dokumenti

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

Informatīvais pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem

Papildinājumi informatīvajām pārskatam par Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra 2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem

Tālākizglītības kursi

2017. gada no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikt savus darbiniekus bezmaksas tālākizglītības kursu A programmās.

Vairāk skatīt šeit.

A_programma_skolam.docx

4-6_gadu_vec_bernu_programma.docx


Diskusijas

Rēzeknes internātpamatskolas - attīstības centra organizētās nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju apaļā galda diskusijas „Kopā roku rokā” apkopojums un izstrādātie priekšlikumi

29.03.2017. Diskusijā piedalījās biedrību „Eņgeļi ar mums” ( Rēzekne), „Mēs saviem bērniem”( Madona), „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, „Saules stars AV” ( Rēzeknē), Balvu teritoriālās invalīdu biedrības, Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības un nodibinājuma „Trīs Lauvas” pārstāvji. Visas augstāk minētās NVO veic darbu ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, ar bērnu ģimenēm, kā arī dažāda veida preventīvi izglītojošu darbu ar plašāku sabiedrību.

Vairāk skatīt šeit.